Årsmøte 2021

Styret minner herved om årsmøte i Bodø Bryteklubb, tirsdag 15.juni ved Nordland kultursenter, Valhal kl.1800. Sakspapirer finnes her. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se Bodø Bryteklubbs hjemmeside under vedtekter. Årsmøtet […]