ÅRSMØTE 2021

Innkalling til årsmøte i Bodø Bryteklubb 2021 Årsmøtet avholdes 24. mars kl.1800 ved Nordland Kultursenter, avd Valhal. Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@bodobryteklubb.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bodø Bryteklubbs hjemmeside. For å ha stemmerett […]