Samtykkeerklæring

For at vi skal få lov å dele bilder fra brytetrening og stevner av barn er vi pliktig til å innhente samtykke fra foreldre/foresatte. Nederst på siden finner dere et enkelt skjema for samtykke av bilder og hva bildene kan brukes til. Vi ber om at alle foresatte fyller ut et skjema og leverer til trenerne sine eller sender på epost til Bodø Bryteklubb.

Ved enkelthendelser kan det være vi spør helt spesifikt i forkant, for eksempel ved et sponsorbesøk på en trening.

Siste innlegg