Antidoping

Rent Idrettslag er Antidoping Norges forebyggende program som retter seg mot idrettslagene i Norge. 

Onsdag 14. oktober 2020 sertifiserte Bodø Bryteklubb seg for Rent Idrettslag

Vår ansvarlig i klubben for Rent Idrettslag, Per Sverre Steinbakk hadde samlet sammen trenere, utøver og flere fra styret for å sertifisere Bodø Bryteklubb som Ren Klubb. Det er et webbasert verktøy som vi brukte for å sette våre, Bodø Bryteklubb sine mål og tiltak for vårt forebyggende arbeid. Steinbakk foreleste om antidoping, før vi gikk i grupper og hadde diskusjonsoppgaver ang utfordringer og dopingrisiko i egen klubb. Til sist ble man enig om en handlingsplan og konkrete tiltak.

Anbefaler alle til å logge seg inn å ta Ren Utøver: https://renutover.no/

Det internasjonale bryteforbundet (UWW) oppfordrer alle nasjonale forbund og bryteklubber til å intensivere arbeidet mot doping og holde seg oppdatert på gjeldende regelverk

UWW har sendt ut vedlagte sirkulær. NBF ber alle klubber lese dette nøye og følge opp med å sette seg inn i: SE VEDLEGG HER

–          Den oppdaterte dopinglisten
–          Hvordan en dopingkontroll foregår
–          Regler for medisinsk fritak, meldeplikt og eventuelle sanksjoner ved regelbrudd

Vi har også bedt om utdypende kommentarer fra Anti-doping Norge. Deres kommentarer er også vedlagt.
Nøl ikke med å benytte tilbudet om råd fra Anti-doping Norge om dere trenger hjelp til arbeidet med anti-doping tiltak i deres klubb.

Siste innlegg