Reiseutgifter

Reiseregning: Når du har betalt reisen selv, kjørt med egen bil eller hatt andre reiseutgifter. Kopi av betalt reise må også vedlegges (din faktura/kvitteringer). Fyll ut vedlagt skjema med nødvendige vedlegg for at vi kan foreta utbetaling. 

Utgiftsskjema: Brukes når du har vært reiseleder/forestått aktiviteter for klubben og betalt regninger og utlegg.

Ferdige utfylte skjema sendes Hege-Kristin Lindgaard Pettersen (mob. 916 34485) for utbetaling: post@bodobryteklubb.no

Utgiftsskjema finner du her: Skjemaer for reise

Siste innlegg