BBK_logo

Bodø Bryteklubb avholder ordinært årsmøte torsdag 28. apr. 2016 kl. 19.00  i auditoriet i «Central Atrium» (Dronningens gt. 18). Oppmøte 18.30 for enkel servering og registrering.

Alle papirer til møtet finner du her:     Årsmøte 2016; saksliste og sakspapirer

Saksliste iht. klubbens vedtekter:

1 Godkjenne de stemmeberettige.(fylt 15 år)
2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3 Velge dirigent(er), sekretær(er) + 2 repr. til å underskrive protokollen
4 Behandle klubbens årsmelding
5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6 Behandle innkomne forslag og saker. (se frist nedenfor)
7 Fastsette medlemskontingent.
8 Vedta klubbens budsjett.
9 Behandle klubbens organisasjonsplan
10 Foreta følgende valg: (valgkomite’ vil fremlegge navneforslag for vervene)
a) Valg av noen komitemedlemmer iht. org.plan og nye komiteposisjoner.
b) 1 revisor
c) Representanter til ting mv.(fullmakt kan gis til styret)
d) Valgkomite’ med leder + 2 medl. og 1 varam

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. apr. 2016 (to uker før årsmøtet) til post@bodobryteklubb.no. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.bodobryteklubb.no senest en uke før årsmøtet. På hjemmesiden vil henvisning ligge på forsiden vår.
Du kan også få kopi ved henvendelse til direkte til styret.
Alle medlemmer som er fylt 15 år har stemmerett. Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet, kfr. www.idrett.no. Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

Vi håper på god og positiv oppslutning og ønsker alle medlemmer velkommen.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrett.no

Styret.