Innkalling til årsmøte i Bodø Bryteklubb 2021

Årsmøtet avholdes 15. juni kl.1800 ved Nordland Kultursenter, Valhal.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.juni til post@bodobryteklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bodø Bryteklubbs hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø Bryteklubbs lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hege-Kristin Lindgaard Pettersen kontaktes på post@bodobryteklubb.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

Kommentarer