Styret minner herved om årsmøte i Bodø Bryteklubb, tirsdag 15.juni ved Nordland kultursenter, Valhal kl.1800.

Sakspapirer finnes her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se Bodø Bryteklubbs hjemmeside under vedtekter.

Årsmøtet avholdes den 15.juni i Nordlands Kultursenters lokaler, kl.1800

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Bodø Bryteklubb