Innkalling til årsmøte i Bodø Bryteklubb 2022

Årsmøtet avholdes 23. mars kl.1800 i Nordland idrettskrest sine lokaler på Aspmyra, 2.etg.

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til post@bodobryteklubb.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø Bryteklubbs lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hege-Kristin Lindgaard Pettersen kontaktes på post@bodoklubb.no

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET:

1:         Åpning v/styreleder.

2:         Godkjenne fremmøterepresentanter (fylt 15 år og medlem).

3:        Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4:        Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å godkjenne/underskrive protokollen fra møtet.

5:         Godkjenning av årsmeldingen 2022.

6:        Behandle Bryteklubbens regnskap for 2021 i revidert stand.

7:        Fastsettelse av medlemskontingent for 2022.

8:       Behandling av BBK’s handlingsplan 2022.

9:      Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet.

10:       Vedta budsjett 2022.

11:       Foreta følgende valg:

Valgkomite, dvs.leder, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer.  Øvrige valg i ht. Organisasjonsplan.                                                

Dokumenter til årsmøte finner du her:

https://drive.google.com/drive/folders/1GsjHNUBPmBbao9bvq2i3OLZ1A7Z_l4Mu?usp=sharing