Styret minner herved om årsmøte i Bodø Bryteklubb.

Årsmøtet avholdes den 10.juni i Nordlands Kultursenters lokaler, kl.1900

Sakspapirer finnes her

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se Bodø Bryteklubbs hjemmeside under vedtekter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Bodø Bryteklubb