Æresmedlem.

Lørdag 9. november feirer Bodø Bryteklubb 40 år. Det var invitert til jubileumsfeiring i Central Atrium med inviterte gjester fra fjærn og nær. Det ble satt pris på personer som har div verv i klubben. Det ble også delt ut æresmedlemskap til Thomas Hammer, Anders Hammer og Roger Pettersen for det arbeidet som De har nedlagt gjennom mange år og som har bidratt til klubbens gode utvikling. Gratulerer.

Anders Hammer, Roger Pettersen og Thomas Hammer.

Store Diplom.

President i Norges Bryteforbund, Ørjan Wenberg delte ut Store Dipolm til to av våre tidligere ledere, styremedlem og trener, Gunnar Sundsfjord og Leif Johansen for Deres arbeid i klubben gjennom mange år. Gratulerer.

Gunnar Sundsfjord og Leif Johansen