Bodø Bryteklubb fikk forespørsel av Musikkfestuka om vi kunne stille opp for å rigge scener under ledelse av Lydteamet i Musikkfestuka 2019. Dette takket klubben ja til. Brytere, trener, familie og venner, store og små, stilte opp og gjorde en fantastisk jobb. Tilbakemeldinger på jobben vi gjorde, var bl.a at vi var tidenes riggere og at vi hadde et utrolig godt samarbeid og humør oss imellom, fantastisk. Tusen hjertelig takk til alle som stilte opp, dere er gull verdt og gjorde en fantastisk jobb.