I mai er Bankgata flerbrukshall stengt på helligdagene 15. – 17. mai. Bodø videregående skoles eksamensavvikling starter onsdag 18. mai og varer til og med fredag 10. juni. I denne perioden vil det ikke være mulig å benytte hallens 1. etasje til treninger på ettermiddagstid.

I perioden 10. juni til 24. juni er det ikke satt opp faste treninger i hallen. Fredag 24. juni vil være siste åpningsdag før sommerferien.
Hvis noen av lagene ønsker å trene fram til og med fredag 24. juni, så ber vi dere bestille enkelttimer. Timer bestilles hos undertegnede.