Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars kl.1900 i Nordland idrettskrets sine lokaler på Aspmyra, 2.etg.
Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til bodobk@bryting.no
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø Bryteklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø Bryteklubbs lover. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hege-Kristin Lindgaard Pettersen kontaktes på bodobk@bryting.no


SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET:
1: Åpning v/styreleder.
2: Godkjenne fremmøterepresentanter (fylt 15 år og medlem).
3: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
4: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å godkjenne/underskrive protokollen fra møtet.
5: Godkjenning av årsmeldingen 2022.
6: Behandle Bryteklubbens regnskap for 2022 i revidert stand.
7: Fastsettelse av medlemskontingent for 2023.
8: Behandling av BBK’s handlingsplan 2023.
9: Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet.
10: Vedta budsjett 2023.
11: Foreta følgende valg:
Valgkomite; dvs at det skal velges ny leder, nestleder, 2 styremedlem.
Øvrige valg i ht. Organisasjonsplan.

Årsmøtet