Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bryteklubb.

Årsmøtet avholdes den 27.mars i Nordlands Idrettskrets lokaler i 2. etg. Aspmyra, kl.1900

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til post@bodobryteklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se Bodø Bryteklubbs hjemmeside under vedtekter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Bodø Bryteklubb