Bodø Bryteklubb har den glede å invitere til Arctic Cup 2014 lørdag 1. februar. I forbindelse med Arctic Cup arrangeres det også breddesamling i kadett/junior.

Stevnested: Løpsmarkhallen

Starttider: Innmarsj kl 11:00 – stevnestart kl 11:15. PS! Knøttestevne starter kl 09:00

Veiing: Fredag kl 20:00 -20:30 og lørdag kl 10:00 – 10:30 i hallen. Knøtter påmeldes forhåndsinnveid iht NBF’s regler.

Lisens: Avgifter må være betalt før veiing. Ta med kvittering som viser at innbetaling er foretatt til BBK-konto.

Premiering: Alle deltakere premieres

Regler: NBF

Badstu: Nei

Kafé : Sunn mat og drikke

Dommer: Klubbene bes stille med dommer. Dommergodtgjørelse.

Startkontingent:

Knøtter kr 60, øvrige kr 100.

Stevneavgift kr 500

Husk å merke avgift for landslagssamling.

Klubber uten dommer med mer enn 3 påmeldte må betale kr 1.000. Utenlandske klubber betaler ikke kontingent/avgift og blir ikke dommerhonorert.

Påmelding: Innen mandag 27. januar 2014 til post@bodobryteklubb.no

Breddesamling kadett/junior: NBF arrangerer breddesamling kadett/junior ifbm. Arctic Cup fra fredag 31. januar til søndag 2. februar. Egen info om breddesamlingen utsendes separat fra NBF og ligger på NBF’s hjemmeside. Avgift kr 500,- dekker stevneavgift, tørrmat under hele breddesamlingen og varm mat på lørdag. For mer info fra NBF se her: http://www.bryting.no/nyheter/Sider/Breddesamling…

Startkontingent, avgifter og samlingsavgift betales innen 28. januar til Bodø Bryteklubb´s konto: 4509 10 12107.
PS. Merk på nettgiro hva innbetalingen gjelder.

Vektklasser: Alle GR/F. PS! Junior/senior vekter blir sammenslått.

Klubbens egen innkvartering: Brytehall og tilliggende rom – gratis

Stevnehotell: Overnatting bestilles av den enkelte klubb/deltaker Rica Hotel Bodø – tlf. 755 47 000

Kontaktperson Bodø Bryteklubb:

Anders Hammer – vmbrytern@gmail.com – Mob +47 915 55597

Thomas Hammer – thomashammer@netcom.no – Mob +47 93044165

Kommentarer