Endelig har vi kommet oss inn i nytt lokale i Bankgata flerbrukshall. Treningene er godt i gang til vanlig tid.

.

Kommentarer