ÅRSMØTE 2020

10. juni ble det avholdt årsmøte for Bodø Bryteklubb ved Nordland Kultursenter. Regnskap, budsjett og årsberetning ble gjennomgått. Det ble også foretatt nytt valg. De som stod på valg var leder Hege-Kristin Lindgaard Pettersen, nestleder Bente Mathisen, varamedlem Trond Elden og varamedlem Runar Henriksen. Alle, foruten Runar Henriksen tok gjenvalg. Vi takker Runar for en flott jobb i styret. Kenneth Alsos takket ja som nytt varamedlem, og vi ønsker han hjertelig velkommen i styret.

Styret består av leder Hege-Kristin Lindgaard Pettersen (2 år). Nestleder Bente Mathisen (1år) Styremedlem Jørn Johansen (1 år) Styremedlem Erled Hagenes (1 år) Styremedlem Marita Rønninghaug (1 år) Varamedlem Trond Elden (2 år) Varamedlem Kenneth Alsos (2 år)

Årsmøtet 2020

Styret minner herved om årsmøte i Bodø Bryteklubb.

Årsmøtet avholdes den 10.juni i Nordlands Kultursenters lokaler, kl.1900

Sakspapirer finnes her

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Se Bodø Bryteklubbs hjemmeside under vedtekter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Bodø Bryteklubb