ÅRSMØTE 2021

Innkalling til årsmøte i Bodø Bryteklubb 2021 Årsmøtet avholdes 15. juni kl.1800 ved Nordland Kultursenter, Valhal. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.juni til post@bodobryteklubb.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bodø Bryteklubbs hjemmeside. For å ha stemmerett […]